Kwaliteitsstandaard Medische Psychologie

Kwartaal 3, 2020

Met het verschijnen van de Veldnormen Medische Psychologie wordt integrale zorg voor de patiënt officieel verankerd binnen de medisch specialistische zorg.

Veel lichamelijke klachten waarmee patiënten zich in het ziekenhuis presenteren, hebben een emotionele, cognitieve en/of gedragscomponent. Denk hierbij aan emotionele factoren, zoals angst, depressieve klachten of acceptatieproblemen. Maar ook aan cognitieve factoren (verwachtings- en denkpatronen) en gedragsproblemen (bijv. therapie-ontrouw).

Al deze zaken kunnen de medische problematiek verergeren of het herstelproces belemmeren. Met de ingediende kwaliteitsstandaard bevorderen wij een uniforme, kwalitatief hoogstaande medisch-psychologische diagnostiek en behandeling die de kwaliteit van het leven van de patiënt ten goede komt.

Het recent verschenen advies van de gezondheidsraad (2020), waarin ook een integrale benadering in de zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen wordt gestimuleerd, laat zien dat er in de huidige tijd steeds meer vraag is naar expertise op het gebied van psyche en soma.

Belangrijke handvatten om psychische klachten te verminderen

Medisch psychologische zorg is bewezen effectief voor vermindering van psychische problematiek en verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten, alsmede kostenbesparing in de zorg. Nienke van der Veer, klinisch psycholoog in het St Antonius Ziekenhuis, Utrecht en bestuurslid van de sectie PAZ NIP en de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) licht toe:

“Nu de gezondheidszorg, ook in de ziekenhuizen, aan het veranderen is en er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, bieden de Veldnormen Medische Psychologie een kader voor het inrichten van zorg. In de zich ontwikkelende netwerkgeneeskunde zijn deze psychologen een partner in het netwerk in de zorg rondom en met de patiënt”.

Samenwerking leidt tot praktisch toepasbare veldnormen

In 2018 hebben de LVMP en het NIP samen het initiatief genomen om de Veldnormen Medische Psychologie in ziekenhuizen te ontwikkelen. Deze veldnormen zijn door het werkveld opgesteld in samenwerking met de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

De directe aanleiding was het verschijnen van het VWS rapport Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen (pdf – 2015), waarin praktijkvariatie als een van de knelpunten beschreven werd. Binnen het brede spectrum van psychosociale zorg vertegenwoordigt de medische psychologie de specialistische zorg. De Veldnormen liggen dan ook in het verlengde van de in 2019 verschenen Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische ziekte (pdf).

Deze vruchtbare samenwerking heeft er deze zomer toe geleid dat de nieuwe Veldnormen zijn aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Dit najaar verwachten de LVMP en het NIP bericht hierover van het Zorginstituut.

Download de Veldnormen Medische Psychologie (NIP/LVMP) – pdf

Post a comment

Next Nieuw Handboek Psychologische Interventies bij Somatische Aandoeningen

PGMP