Platform Gezondheids- en Medische Psychologie

Expertise van de Gezondheids- en Medische Psychologie op het terrein van onderzoek, onderwijs, opleiding en zorg.

Het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP) streeft een gezonde Nederlandse samenleving na door de inzet van gedragswetenschappelijke kennis en kunde, in het bijzonder gestoeld op inzichten en ervaringen uit de Gezondheids- en Medische Psychologie. Meer informatie over ons...

Nieuwsberichten

PGMP hooglerarendiner

Kwartaal 1, 2024

Het eerste PGMP hooglerarendiner Gezondheids- en Medische Psychologie is een feit! Op 24 maart 2024 kwamen 15 hoogleraren uit heel Nederland bijeen om in Maastricht gezamenlijk te dineren. Een speciaal moment om elkaar te ontmoeten, de onderlinge samenwerking te stimuleren en strategische lijnen voor de positionering van de Gezondheids- en Medische Psychologie te versterken. Het diner werd voorafgaand aan het ARPH congres (25-27 maart) georganiseerd.

Lees meer

Meer nieuwsberichten

PGMP