Platform Gezondheids- en Medische Psychologie.

Expertise van de Gezondheids- en Medische Psychologie op het terrein van onderzoek, onderwijs, opleiding en zorg.

Het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP) streeft een gezonde Nederlandse samenleving na door de inzet van gedragswetenschappelijke kennis en kunde, in het bijzonder gestoeld op inzichten en ervaringen uit de Gezondheids- en Medische Psychologie. Meer informatie over ons...

Nieuwsberichten

PGMP kerstwens

Het PGMP (Platform Gezondheids- en Medische Psychologie) wenst alle collega’s een heel bijzonder mooi kerstfeest en gelukkig nieuwjaar

Andrea Evers, Joost Derwig, Robbert Sanderman, Frank Snoek, Ellen Smets, Chris Verhaak en Marijn de Bruin

Lees meer

Oratie Rudolf Ponds

Kwartaal 4, 2021

Op vrijdag 12 november 2021 sprak collega Rudolf Ponds zijn oratie ‘Komt een dokter bij de psycholoog’ uit. Zijn rede werd uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van van hoogleraar Medische Psychologie bij de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam/Amsterdam UMC.

Lees meer

Meer nieuwsberichten

PGMP