PGMP Bestuur

Lees meer

Prof. dr. Andrea Evers is een vooraanstaand expert in psychologische en medische wetenschappen, met een focus op de interactie tussen lichaam en geest en de invloed van psychologische factoren op fysieke gezondheid. Ze is hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en Medical Delta hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft, en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Evers was hoogleraar Gezondheidspsychologie van somatische ziekten aan de Radboud Universiteit (2011) en is sinds 2013 hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. In 2019 werd ze tevens aangesteld als Medical Delta hoogleraar voor het thema ‘Healthy Society’. Ze is lid van de KNAW en de KHMW en zit sinds juni 2021 in de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds januari 2024 is ze raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Drs. Joost Derwig (secretaris) is een ervaren klinisch psycholoog binnen de Medische Psychologie met een bewezen staat van dienst in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector. Zijn focus ligt op gezondheidszorgdiensten in psychologie, psychiatrie, gezondheidszorg, klinisch onderzoek en ziekenhuizen.

Prof. dr. Robbert Sanderman is klinisch psycholoog en geregistreerd als gekwalificeerd clinicus. Hij was vanaf 1999 hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Faculteiten Geneeskunde en Psychologie. Zijn onderzoek richt zich op aanpassingsprocessen bij chronische aandoeningen zoals kanker, diabetes, hartfalen en COPD. Hij onderzoekt kwaliteit van leven en de effectiviteit van psychosociale interventies. Sanderman is voormalig voorzitter van de European Health Psychology Society en lid van de wetenschappelijke commissie van de Consumer Quality-Index in Nederland. Sinds 2013 is hij hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Twente.

Prof. dr. Ellen Smets is sinds 2007 hoofdonderzoeker Medische Communicatie bij het Amsterdam UMC. Haar onderzoeksgroep bestudeert hoe de uitwisseling van informatie voortkomt uit dan wel bijdraagt aan patiënt participatie, vertrouwen in de arts, besluitvorming en kwaliteit van leven. In het bijzonder gaat haar aandacht uit naar informatieverstrekking binnen de context van de oncologie, de ziekte van Alzheimer, en genetica. Ze is programmaleider van het programma Quality of Care van het Amsterdam Public Health Instituut.

Smets' onderzoek is gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften zoals Patient Education and Counseling en Annals of Oncology. Daarnaast geeft ze onderwijs en training in gespreksvaardigheden aan respectievelijk geneeskunde studenten en medisch professionals.

Prof. dr. Marijn de Bruin is sinds 2013 hoogleraar en hoofd Gezondheidspsychologie aan de University of Aberdeen. Sinds 2021 is hij ook hoogleraar Behavioural Medicine & Health Psychology aan het Radboudumc/Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op gezondheidsgedrag in publieke en curatieve zorg.

De Bruin ontwerpt en evalueert interventies ter ondersteuning van gezond gedrag, vooral voor patiënten met langdurige aandoeningen zoals hiv, hepatitis C, en hartfalen. Daarnaast verbetert hij onderzoeksmethoden en vertaalt hij bewijs over (kosten)effectieve gedragsinterventies naar beleid en praktijk. Zijn werk heeft als doel een positieve impact op zowel wetenschap als maatschappij.

Prof. dr. Martha Grootenhuis is werkzaam in het Prinses Maxima Centrum kinderoncologie. Haar expertise valt binnen de pediatrische psychologie, met een focus op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen met chronische aandoeningen en hun families. Zij doet onderzoek naar de psychosociale impact van ziekte en behandeling, evenals interventies ter ondersteuning van de kwaliteit van leven van deze kinderen en hun ouders. Grootenhuis heeft uitgebreide ervaring opgedaan in zowel klinische als academische settings en heeft bijgedragen aan tal van publicaties op haar vakgebied.

Marije van der Lee werkt bij het Helen Dowling Instituut als MT lid, GZ-psycholoog en hoofd wetenschappelijk onderzoek. Per 2020 is Marije bijzonder hoogleraar en bekleedt zij de leerstoel ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie’ bij Tilburg University. Ze is bestuurslid bij de VGCT en was voorzitter van de Special Interest Group Fear of Cancer Recurrence van de IPOS. Van der Lee is deskundig op het gebied van (e)interventies gericht op behandeling van angst en trauma-gerelateerde aandoeningen in de context van ernstige lichamelijke ziekte. Gepersonaliseerde zorg leveren vanuit de netwerk benadering heeft haar bijzondere interesse. Van der Lee heeft bijgedragen aan verschillende publicaties en is betrokken bij zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte initiatieven om de mentale gezondheid te bevorderen.
Lees minder

PGMP