Effecten van psychosociale interventies voor gezondheidszorg

Kwartaal 4, 2021

Ziekenhuizen, klinieken en gezondheidsorganisaties hebben jarenlang psychosociale ondersteunende interventies aangeboden voor medische patiënten als aanvulling op curatieve zorg. Echter, eerder onderzoek naar de effecten van aanvullende interventies op psychosociale ondersteuning binnen medische instellingen heeft gemengde resultaten opgeleverd. Hoe effectief zijn psychosociale ondersteunende interventies bij het verbeteren van de overlevingskans van de patiënt en welke mogelijke modererende kenmerken kunnen deze effecten vergroten?

Waarom is dit onderzoek gedaan?

Medische patiënten kunnen moeite hebben om met ziekten om te gaan. Ziekenhuizen, klinieken en gezondheidsorganisaties kunnen psychosociale ondersteunende interventies bieden (bijv en het vergemakkelijken van therapietrouw) om de medische zorg aan te vullen en waar mogelijk de kans op overleving van de patiënt verbeteren. Eerder onderzoek laat echter gemengde resultaten zien over de effectiviteit van deze psychosociale interventies. Daarom is het nuttig om de factoren in kaart te brengen die worden geassocieerd met een grotere effectiviteit.

Uitvoering en resultaat

Een meta-analyse evalueerde RCT's naar psychosociale ondersteunende interventies binnen medische instellingen. Afzonderlijke analyses werden vervolgens uitgevoerd om een onderscheid te maken tussen gerapporteerde overleving van de patiënt aan het einde van de studie en in de loop van de tijd. Vergeleken met controlegroepen hadden degenen die een psychosociale interventie kregen gemiddeld 20% meer kans om te overleven aan het einde van de studie en had 29% meer kans op overleving op de langere termijn, maar de resultaten varieerden sterk tussen studies. Daarnaast concludeerde de onderzoekers dat studie-interventies die ook een component bevatten dat zich richt op ondersteuning van gezondheidsgedrag de kans verhoogde op overleving van de patiënt in vergelijking met interventies die deze component niet bevatte. Studies met patienten die een relatief grotere ernst van de ziekte hadden en studies die uitkomsten vergeleken met groepen die gezondheidsinformatie kregen lieten geen significante winst in overlevingstijd zien.

Wat betekenen deze bevindingen?

De resultaten uit dit onderzoek suggereren dat psychosociale ondersteuning in een medische setting over het algemeen de overlevingskans van de patiënt verhoogt in een mate die vergelijkbaar is met revalidatie
programma's. De beoogde voordelen van psychosociale interventies zijn om patiënten emotioneel te ondersteunen en gedragsmatig te ondersteunen met het leren omgaan met hun ziekte. Ondanks dat het uitdagend is om te bereiken wordt geadviseerd dat toekomstig onderzoek zou moeten proberen om patiënten en personeel niet op de hoogte te brengen van groepsvergelijkingen om zo de kans op bias te verkleinen vanwege verschillende verwachtingen voor verbetering.

Voor het volledige onderzoek, klik hier

Post a comment

Next Oratie Rudolf Ponds

PGMP