LVMP Wetenschappelijke Dag wordt online middagsymposium

Kwartaal 4, 2020

Waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten

Datum: 11 november 2020

Locatie: Online

Het belang van gedrag voor een goede gezondheid is onmiskenbaar. Ook in de COVID-19 pandemie, blijkt hoe kennis over gedrag onmisbaar is om de alle kennis goed toe te passen. Zowel op individueel als op maatschappelijk gebied. De wetenschappelijke dag op 25 september staat in het teken van de ontmoeting tussen wetenschap en praktijk op die gebieden die tijdens de COVID-19 ervaringen belangrijk zijn en zijn geweest. Dat doen we door aan de hand van 3 thema’s wetenschappers en psychologen uit de praktijk elk een presentatie te laten verzorgen. Vervolgens gaan ze met elkaar en met het publiek in debat over wat ze van elkaar kunnen leren.

Ook geven we op die dag het officiële startsein voor het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie en willen we samen met alle aangesloten verenigingen de oprichting vieren en het visiedocument en toekomstperspectief presenteren.

In verband met de recente COVID-ontwikkelingen zal het symposium online plaatsvinden.

Programma

VIRUS OVERWONNEN, PATIËNT GENEZEN?

De impact van COVID-19 houdt niet op bij het stopzetten van de virusinfectie. Zeker bij mensen die op de IC hebben gelegen, is vaak een intensief revalidatieproces nodig. Dat kennen we als het PICS. Wat weten over PICS in het algemeen? En hoe kunnen we dat toepassen in een situatie als COVID-19? Een hoogleraar in de neurorevalidatie en een collega in de PICS zo gaan hierover in gesprek.

Prof Dr Rudolf Ponds, hoogleraar Medische Psychologie, Maastricht UMC & Drs Joost Derwig, klinisch psycholoog, Rijnstate ziekenhuis Arnhem.

ANGST EN ONZEKERHEID, HOE GAAN WE DAARMEE OM?

Een pandemie als COVID-19 heeft angst opgeroepen voor eigen besmetting, en ook voor besmetting van dierbaren. Het heeft tevens onzekerheid opgeroepen door ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven, en door onzekerheid over de termijn waarop dat zou duren. Wat weten we over angst en onzekerheid, en wat hebben we mensen vanuit de psychologie te bieden? Wat is de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis, en welke toepassingsmogelijkheden zien we in het werkveld van de medische psychologie? Beide presentaties hebben betrekking op het gebied van de psycho-oncologie.

Prof Dr Ellen Smets, Hoogleraar Medische Communicatie, AmsterdamUMC & Drs Nienke van der Veer, klinisch psycholoog, Antonius Ziekenhuis Utrecht

EÉN ZIEKTE, MEERDERE SPECIALISTEN: EEN INTEGRAAL PERSPECTIEF?

Veel ingrijpende aandoeningen hebben impact op verschillende lichamelijke systemen. Zo ook COVID-19. Daarom zijn vaak meerdere specialisten bij een patiënt betrokken. Hoe komen we tot een integraal perspectief? Wat kunnen we leren vanuit wetenschappelijke inzichten? Hoe bieden we een patiënt integrale zorg?

Prof Dr Frank Snoek, hoogleraar Medische Psychologie, AmsterdamUMC & Drs Annemieke Keizer, klinisch psycholoog Meander Medisch Centrum

Presentatie Visie Platform Gezondheids- en Medische Psychologie

Tijdens deze wetenschappelijke dag geven we het officiële startsein voor het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie en willen we samen met alle aangesloten verenigingen de oprichting vieren en het visiedocument en toekomstperspectief presenteren.

Prof Dr Andrea Evers, Dr Chris Verhaak, Drs Joost Derwig, Prof Frank Snoek, Prof Ellen Smets, Prof Robbert Sanderman, Prof Marijn Bruin.

Voor het volledige programma, inclusief tijden, klik hier.

Post a comment

Next Kwaliteitsstandaard Medische Psychologie

PGMP