Oproep van 47 organisaties en gerenommeerde gedragsexperts: zet primair gedragsexpertise in bij leefstijlbeleid

Kwartaal 3, 2022

Vandaag brengen verschillende gedragsexperts en organisaties – waaronder NIP, TNO, Hartstichting, Menzis en universiteiten – een position paper naar buiten over dé sleutel tot effectief leefstijlbeleid; de inzet van gedragsexpertise. De reden van deze oproep is dat preventie en een gezonde leefstijl steeds prominentere aandacht krijgt. Een gezonde leefstijl vraagt van mensen die niet gezond leven dat ze hun gedrag aanpassen. Het is de sleutel tot het terugdringen van chronische aandoeningen en maatschappelijke uitdagingen, zoals arbeidsmarktkrapte en stijgende zorgkosten. Toch is er een gebrek aan structurele inzet van gedragswetenschappelijke expertise.

Eén van de initiatiefnemers van de position paper is Andrea Evers, NIP-lid en hoogleraar Gezondheidspsychologie en hoogleraar Healthy Society. Ze doet de oproep samen met elf andere gerenommeerde gedragsexperts en verschillende organisaties. Samen hebben ze zes adviezen voor hoe het in de toekomst beter kan:

  1. Zet een breed palet aan gedragswetenschappelijke onderzoeks- en interventiemethodes in voor de ontwikkeling en evaluatie van interventies en beleid op het gebied van een gezonde leefstijl.
  2. Ontwerp interventies en beleid met interdisciplinaire of transdisciplinaire teams waarin gedragswetenschappen en kennis over gedragsverandering centraal staan.
  3. Betrek de verschillende doelgroepen, continue en iteratief bij de ontwikkeling van interventies en beleid. Zorg hierbij specifiek voor een goede representatie van mensen in lagere sociaaleconomische posities.
  4. Betrek omgevingsaspecten in samenhang met de kennis over gedragsverandering voor het bouwen aan een gezonde leefomgeving.
  5. Zet gedragswetenschappers in voor het trainen en opleiden van (zorg)professionals in leefstijl zodat ze handvatten hebben om leefstijlinterventies onderdeel te maken van hun dagelijkse praktijk.
  6. Investeer in systematisch onderzoek naar gedragsverandering op het gebied van leefstijl en gezond leven in verscheidene contexten.

Lees hier het position paper

Post a comment

Next Verkenningen PGMP

PGMP