PGMP lid van BCB-NL

Sinds kort zijn wij, het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie, lid van Brain Cognition Behaviour – The Netherlands (BCB-NL). BCB-NL is een overkoepelend platform tussen de Nederlandse verenigingen en netwerken voor onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag. Zij bundelen de krachten van diverse interdisciplinaire organisaties en onderzoekscentra en behartigen hiermee de belangen voor hersen-, cognitie-, en gedragsonderzoek in Nederland en de maatschappelijke vraagstukken die hieraan gerelateerd zijn.

Wie zijn er op dit moment aangesloten bij BCB-NL?
De volgende verenigingen of netwerken zijn momenteel aangesloten: NWA route NeurolabNL, Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor Psychonomie (NVP), Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH), Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie (NVG), Neurofederatie, Nederlandse vereniging voor Slaap – Waak Onderzoek (NSWO), Stress NL, Neurotech-NL, Cognition, Behavior and Evolution Network (CBEN), Stichting Hersenstimulatie en Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP).


Visie
Hier kun je meer lezen over de visie van BCB-NL.

Post a comment

Next Farewell symposium Frank Snoek

PGMP