Nieuwsoverzicht

Oratie Rudolf Ponds

Kwartaal 4, 2021

Op vrijdag 12 november 2021 sprak collega Rudolf Ponds zijn oratie ‘Komt een dokter bij de psycholoog’ uit. Zijn rede werd uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van van hoogleraar Medische Psychologie bij de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam/Amsterdam UMC.

Lees meer


Benoeming Medical Delta hoogleraar Andrea Evers

Kwartaal 4, 2021

Op 2 november 2021 vond de oratie plaats van de in totaal 9 hoogleraren die zich nu ook 'Medical Delta hoogleraar' mogen noemen. Prof.dr. Andrea Evers is een van deze 9 hoogleraren. Zij is zowel verbonden aan de Universiteit Leiden, de TU Delft als Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit. Haar onderzoek richt zich op e-Health toepassingen ter bevordering van volksgezondheid.

Lees meer


Oratie Martha Grootenhuis

Kwartaal 4, 2021

Op 12 oktober hielt Martha Grootenhuis, sinds mei 2019 hoogleraar Pediatrische Psycho-oncologie aan de faculteit Geneeskunde haar oratie getiteld ‘’Samen Beter?!’ 

Lees meer


PGMP lid van BCB-NL

Kwartaal 2, 2021

Sinds kort is het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie lid van Brain Cognition Behaviour – The Netherlands (BCB-NL). BCB-NL is een overkoepelend platform tussen de Nederlandse verenigingen en netwerken voor onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag. Zij bundelen de krachten van diverse interdisciplinaire organisaties en onderzoekscentra en behartigen hiermee de belangen voor hersen-, cognitie-, en gedragsonderzoek in Nederland en de maatschappelijke vraagstukken die hieraan gerelateerd zijn.

Lees meer


Farewell symposium Frank Snoek

Kwartaal 2, 2021

Vrijdag 30 april vond het farewell symposium van Frank Snoek plaats, getiteld: 'Diabetes Psychology, more than sweet talk'. Sprekers uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Brazilië en de VS gaven hun perspectief op hun eigen vakgebied in relatie tot diabetes psychologie en een verdieping op een aantal onderwerpen binnen de diabetes psychologie.

Lees meer


Benoeming prof. dr. Marije van der Lee

Kwartaal 2, 2021

Prof. dr. Marije van der Lee is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?’ van het Helen Dowling Instituut. Marije deelde haar visie op de psycho-oncologie in haar oratie op 16 april 2021 bij Tilburg University en deelde deze op toegankelijke wijze met publiek op 22 april 2021 tijdens een online event. Beide events zijn terug te zien via het YouTube-kanaal van het Helen Dowling Instituut.

Fotocredit Marije van der Lee: Saskia Wesseling
Lees meer


PGMP bijeenkomst 28 januari 2021

Kwartaal 1, 2021

Tijdens het ARPH congres eind januari heeft de PGMP bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP) kort geïntroduceerd en presenteerde de diverse aangesloten Nederlandse verenigingen en netwerken van de Gezondheids- en Medische Psychologie op het gebied van onderzoek, zorg, opleiding en onderwijs zich aan hun digitaal publiek.

Lees meer


10th annual ARPH congres - dit keer online

Kwartaal 1, 2021

Op 28 en 29 januari 2021 wordt het tiende congres van de Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH) georganiseerd. Dit online congres staat in het teken van uitwisseling, inspiratie en het delen van nieuwe resultaten op het gebied van Gezondheidspsychologie, zoals factoren die van invloed zijn op een gezonde leefstijl, individuele verschillen in de aanpassing aan een chronische ziekte en de effectiviteit van psychologische interventies.

Lees meer


Hanneke de Haes (1949-2020)

Kwartaal 4, 2020

Prof. Hanneke de Haes was een pionier, een kritische denker en warme persoonlijkheid. Met deze voor haar zo kenmerkende eigenschappen heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de afdeling medische psychologie bij het AMC, het vakgebied medische psychologie in brede zin en de psychosociale oncologie in het bijzonder.

Lees meerPGMP